Laddboxpaket Zaptec Large

Laddboxpaket med laddbox från Zaptec med lastbalansering och kabel. Paket inkluderar standardinstallation, lastbalansering, kabel (5m), gratis molntjänst alt. app, uppkoppling med 4G och WiFi, RFID-tagg och max laddeffekt på 22 kW.

 

  • Zaptec Laddbox/Lastbalansering/Kabel
  • Max laddeffekt 22 kW
  • RFID-tagg

Pris från:

10 251 kr

Välj produktutförande

Laddbox inkl. standardinstallation, lastbalansering & kabel
10 251 kr
Laddboxpaket inkl. standardinstallation, lastbalansering och kabel

Förutsättningar prisexempel:

-Fastigheten där laddboxen skall installeras ägs av beställaren. Om inte behöver du ha ett godkännande från fastighetsägaren.

-Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 16A i huvudsäkring.

- Standard installationen förutsätter följande: Att du är hemma vid installation för att säkerställa placeringen. Att elcentralen har plats och kapacitet för montera personskyddsbrytare eller jordfelsbrytare typ A och säkring.

- Att elanläggningen uppfyller gällande krav. Jordmotstånd < 120 Ω.

- Att vi inte behöver dra kabel i mark. Om det behövs är det du som ordnar med tomrör innan installation.

- ** Max laddeffekt styrs av anläggningshuvudsäkringar samt övrig förbrukning. Kablage dimensionerad efter 11kW laddeffektstandardinstallation

- Eventuella taggar RFID tillkommer

 

Grönt rotavdrag

För att ha rätt till Grönt ROT måste skatteverkets villkor vara uppfyllda läs på skatteverkets hemsida

 

 

Standardinstallation

- Montering på vägg, eller befintlig stolpe.

- Elektrisk installation i elcentralen på 3-fas inklusive komplementering med ny 3-polig säkring på upp till 16 A.

- Upp till 10 meter trefaskabel (anpassad till 11kW)) mellan elcentral/undercentral och laddboxen.

- En håltagning i vägg av mjukt material (såsom trä, gips, lättbetong, leca).

- Tester och driftsättning.

- Jordfelsbrytare A inkluderas för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.

- Grovstädning av platsen.

- Resa ifrån Kungälv tur och retur upp till 50km

 

PRISER-tillägg*

Uppsäkring av elabonnemang - 1500 kr

Monterad 16A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 10 meter) - 299 kr / meter

Monterad 25A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 10 meter) - 399 kr / meter

Installation av personskyddsbrytare i separat kabinett inomhuss 1200 kr / st

Installation av personskyddsbrytare i separat kabinett utomhus 1800 kr / st

Timkostnad vid tillkommande elarbeten - 750 kr / timme

Uppgradering till 25A kabeldimension - 950 kr adderat på standardinstallationen

Övriga arbeten

Extra håltagning i betong och tegel (under 50cm) - 480 kr / hål

Extra håltagning i trä, gips, lättbetong, leca - 520 kr / hål

Montering av kabelskydd på vägg - 249 kr / meter

Platsbesök/utredning - 1 500 kr

Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör - 1750 kr