Solhaga Äldreboende

Tillsammans med Serneke genomförs arbete med tillbyggnad i 3 våningsplan innefattande 24 lägenheter, gemensamhetsrum, teknikutrymme, samt utbyggnad av nytt storkök.  

Omfattning:

Totalentreprenad EE med kraft, belysning brandlarm, fiber, nätverk, passagesystem, solcellsanläggning och styrinstallation

Tidsperiod

2022 –