Stuveriet – Masthuggskajen

Tillsammans med Betonmast bygger vi den nya kontors- och mötesplatsen Stuveriet bestående av 16 våningsplan med café, bistro och sportlounge. På plan 13 planeras ett orangeri och en terrass med vidsträckt utsikt över hamninloppet. Under hela projektet har vi jobbat tätt med vår beställare att tillsammans nå så bra resultat för beställaren och slutkunderna. Elentreprenaden omfattar utöver alla elinstallationer även brand-, och passage-, solcellsanläggning

Ytterligare två plan byggs även till på Stena Fastigheters befintliga kontorsbyggnad intill. Ett väl fungerande samarbetet med Betonmast har varit avgörande för att inte påverkan för befintliga hyresgästers verksamheter. Flertalet hyresgäster har även passat på att beställa lite tillägg/förbättringar när vi ändå varit på plats.