Ryan McGuire_48H

Säkerhet för ökad trygghet i din fastighet

Larm

Säkerhetsinstallationer har blivit en allt större andel av ett installationsprojekt. I huvudsak handlar det om tre typer av funktioner.

Brand- och inbrottslarm

Vi utför installation och service av framförallt brand- och inbrottslarm

Kameraövervakning

Till dessa larm kompletterar vi ofta anläggningen med kameror för övervakning och dokumentering.

Passagesystem

Vi utför även installationer av ett flertal olika passagesystem.