Styr och reglerteknik

Styr och reglerteknik

Styr- och reglerteknik Optimera fastighetens styrsystem och reglerteknik för att uppnå en hög energi- och kostnadseffektivitet. Kontakt Tjänster / Företag / Styr- och reglerteknik Smart styrning av värme, kyla och elförbrukning Styr- och reglerinstallationen kan vara...
Solhaga Äldreboende

Solhaga Äldreboende

Tillsammans med Serneke genomförs arbete med tillbyggnad i 3 våningsplan innefattande 24 lägenheter, gemensamhetsrum, teknikutrymme, samt utbyggnad av nytt storkök.   Omfattning: Totalentreprenad EE med kraft, belysning brandlarm, fiber, nätverk, passagesystem,...
Solenergilösningar fastighet

Solenergilösningar fastighet

Solenergilösningar FÖRETAG Installation av solceller och solenergilösningar för företag Kontakt Tjänster / Företag / Solenergi Säker installation av solceller och smarta energilösningar Som företagare är det energismart att satsa på solenergi på kontor, lager eller...
Smart fastighet

Smart fastighet

Smart fastighet En smart fastighet innebär teknikinstallationer som är framtidssäkrade. Kontakt Tjänster / Företag / Smart fastighet Elteknik och installationer för smarta fastigheter Kravet på funktioner i dagens fastigheter förändras i snabb takt. Hyresgäster...
Larminstallationer

Larminstallationer

Larminstallationer Installation och service inom brand, larm och säkerhet. Kontakt Tjänster / Företag / Larminstallationer Öka tryggheten i fastigheten med ett säkerhetssystem Installationer av säkerhetslösningar för brand, larm och övervakning blir allt viktigare vid...
Elservice

Elservice

Elservice Underhåll och uppdateringar av befintliga anläggningar ställer krav på effektiv elservice. Kontakt Tjänster / Företag / Elservice Undvik onödiga avbrott med kontinuerlig elservice Befintliga elanläggningar är ofta i behov av löpande översikt och service. Med...