En partner inom el sedan 1982

Elinstallationer

Vi utför elinstallationer i industrifastigheter, kontorsbyggnader och bostadshus.

Vi är gärna med, redan från projekteringsstadiet och kan då skapa ett förslag på en kommande elinstallation. En stor del av våra uppdrag består av serviceuppdrag, det kan vara allt från service i komplicerade industrianläggningar till enklare villareparationer.

De områden som vi benämner med elinstallationer innefattar hos oss följande delområden:

Allmänna elinstallationer

Vi installerar och servar allmän traditionell elförsörjning i alla fastighetssammanhang.

Belysning

Belysning är ett område som har blivit allt större fokus på. Vid ny- och ersättningsinstallationer tar vi hänsyn till både energieffektivisering och ljussättning. Vi anpassar kundens installation med hjälp av ljusberäkningar men utför också installationer på redan färdiga handlingar.

Kraftförsörjning

Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter.

Nätverksinstallationer

Vi utför installationer av interna datanät för fastigheter och kontor

KNX

Vi installerar och programerar funktioner för smartare och mer energieffektiva fastigheter. KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem för hem- och fastighetsautomation.  

Service

Service innebär för oss, snabb hjälp åt våra kunder vid reparationer och mindre uppdrag.