Korrekt och säker installation utförd av elektriker

Solenergi

Vi säljer och installerar kompletta solcellssystem. Vi är fabrikats och systemtypsoberoende, vilket gör att vi kan rekommendera det system som passar er bäst, vare sig det är optimerade-, sträng-, eller microinvertersystem. Det finns idag inget system som är bäst för alla förutsättningar enligt vår mening!

Installationen genomförs av våra erfarna elektriker som säkerställer att alla elsäkerhetskrav uppfylls. Företaget är etablerat och funnits sedan 1982 vilket ger er trygghet med att vi kommer finnas tillgängliga under hela garantitiden för anläggningen.

Kontakta oss gärna!